ترجمه Missioner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميسيونر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مبلغ‌ مذهبي‌.

Missioner به چه معناست و Missioner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Missioner

ميسيونر به خارجی , ریشه انگلیسی ميسيونر, ترجمه ميسيونر, کلمات شبیه ميسيونر , مبلغ‌ مذهبي‌. به لاتین
دانلود فایل ها