ترجمه Misspend در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تلف‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برباد دادن‌ , در فارسی : ناروا خرج‌ كردن‌.

Misspend به چه معناست و Misspend یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Misspend

تلف‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تلف‌ كردن‌, ترجمه تلف‌ كردن‌, کلمات شبیه تلف‌ كردن‌ , برباد دادن‌ به لاتین , ناروا خرج‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها