ترجمه Misstate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غلط‌ كردن‌. می باشد

Misstate به چه معناست و Misstate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Misstate

غلط‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی غلط‌ كردن‌., ترجمه غلط‌ كردن‌., کلمات شبیه غلط‌ كردن‌.
دانلود فایل ها