ترجمه Misstate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درست‌ بيان‌ نردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غلط‌ اظ‌هار داشتن‌ , در فارسی : غلط‌ گفتن‌ , به فارسی : اظ‌هار

Misstate به چه معناست و Misstate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Misstate

درست‌ بيان‌ نردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درست‌ بيان‌ نردن‌, ترجمه درست‌ بيان‌ نردن‌, کلمات شبیه درست‌ بيان‌ نردن‌ , غلط‌ اظ‌هار داشتن‌ به لاتین , غلط‌ گفتن‌ به لاتین , اظ‌هار خارجی
دانلود فایل ها