ترجمه Mistake در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشتباه‌. می باشد

Mistake به چه معناست و Mistake یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mistake

اشتباه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اشتباه‌., ترجمه اشتباه‌., کلمات شبیه اشتباه‌.
دانلود فایل ها