ترجمه Mistreat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدرفتاري‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دشنام‌ دادن‌.

Mistreat به چه معناست و Mistreat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mistreat

بدرفتاري‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدرفتاري‌ كردن‌, ترجمه بدرفتاري‌ كردن‌, کلمات شبیه بدرفتاري‌ كردن‌ , دشنام‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها