ترجمه Misunderstand در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درست‌ نفهميدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تد تعبير كردن‌ , در فارسی : سوء تفاهم‌ كردن‌.

Misunderstand به چه معناست و Misunderstand یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Misunderstand

درست‌ نفهميدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درست‌ نفهميدن‌, ترجمه درست‌ نفهميدن‌, کلمات شبیه درست‌ نفهميدن‌ , تد تعبير كردن‌ به لاتین , سوء تفاهم‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها