ترجمه Misunderstanding در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوء تفاهم‌. می باشد

Misunderstanding به چه معناست و Misunderstanding یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Misunderstanding

سوء تفاهم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سوء تفاهم‌., ترجمه سوء تفاهم‌., کلمات شبیه سوء تفاهم‌.
دانلود فایل ها