ترجمه Mitering در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انتصاب‌ بمقام‌ اسقفي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استعمال‌ تاج‌ اسقفي‌.

Mitering به چه معناست و Mitering یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mitering

انتصاب‌ بمقام‌ اسقفي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انتصاب‌ بمقام‌ اسقفي‌, ترجمه انتصاب‌ بمقام‌ اسقفي‌, کلمات شبیه انتصاب‌ بمقام‌ اسقفي‌ , استعمال‌ تاج‌ اسقفي‌. به لاتین
دانلود فایل ها