ترجمه Mithridate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (دارو سازي‌ قديم‌) پادزهر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترياق‌.

Mithridate به چه معناست و Mithridate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mithridate

(دارو سازي‌ قديم‌) پادزهر به خارجی , ریشه انگلیسی (دارو سازي‌ قديم‌) پادزهر, ترجمه (دارو سازي‌ قديم‌) پادزهر, کلمات شبیه (دارو سازي‌ قديم‌) پادزهر , ترياق‌. به لاتین
دانلود فایل ها