ترجمه Mitigable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تخفيف‌ دادني‌. می باشد

Mitigable به چه معناست و Mitigable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mitigable

تخفيف‌ دادني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تخفيف‌ دادني‌., ترجمه تخفيف‌ دادني‌., کلمات شبیه تخفيف‌ دادني‌.
دانلود فایل ها