ترجمه Mitsvot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (havztim) (مذهب‌ يهود) حكم‌ كتاب‌ مقدس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ثواب‌.

Mitsvot به چه معناست و Mitsvot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mitsvot

(havztim) (مذهب‌ يهود) حكم‌ كتاب‌ مقدس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (havztim) (مذهب‌ يهود) حكم‌ كتاب‌ مقدس‌, ترجمه (havztim) (مذهب‌ يهود) حكم‌ كتاب‌ مقدس‌, کلمات شبیه (havztim) (مذهب‌ يهود) حكم‌ كتاب‌ مقدس‌ , ثواب‌. به لاتین
دانلود فایل ها