ترجمه Mitten در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای براي‌ انگشت‌ شست‌. می باشد

Mitten به چه معناست و Mitten یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mitten

براي‌ انگشت‌ شست‌. به خارجی , ریشه انگلیسی براي‌ انگشت‌ شست‌., ترجمه براي‌ انگشت‌ شست‌., کلمات شبیه براي‌ انگشت‌ شست‌.
دانلود فایل ها