ترجمه Mix در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اميختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اميزه‌ , در فارسی : مخلوط‌.

Mix به چه معناست و Mix یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mix

اميختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اميختن‌, ترجمه اميختن‌, کلمات شبیه اميختن‌ , اميزه‌ به لاتین , مخلوط‌. به لاتین
دانلود فایل ها