ترجمه Mobile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متحرك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قابل‌ حركت‌ , در فارسی : قابل‌ تحرك‌ , به فارسی : سيال‌.

Mobile به چه معناست و Mobile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mobile

متحرك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متحرك‌, ترجمه متحرك‌, کلمات شبیه متحرك‌ , قابل‌ حركت‌ به لاتین , قابل‌ تحرك‌ به لاتین , سيال‌. خارجی
دانلود فایل ها