خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35142 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('35142','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35142 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mobile به فارسی

ترجمه Mobile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متحرك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قابل‌ حركت‌ , در فارسی : قابل‌ تحرك‌ , به فارسی : سيال‌.

Mobile به چه معناست و Mobile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mobile

متحرك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متحرك‌, ترجمه متحرك‌, کلمات شبیه متحرك‌ , قابل‌ حركت‌ به لاتین , قابل‌ تحرك‌ به لاتین , سيال‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: