ترجمه Mobility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنبايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحرك‌ , در فارسی : پويايي‌.

Mobility به چه معناست و Mobility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mobility

جنبايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنبايي‌, ترجمه جنبايي‌, کلمات شبیه جنبايي‌ , تحرك‌ به لاتین , پويايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها