ترجمه Mobster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غضو دسته‌ جنايتكاران‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كانگستر.

Mobster به چه معناست و Mobster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mobster

غضو دسته‌ جنايتكاران‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غضو دسته‌ جنايتكاران‌, ترجمه غضو دسته‌ جنايتكاران‌, کلمات شبیه غضو دسته‌ جنايتكاران‌ , كانگستر. به لاتین
دانلود فایل ها