ترجمه Modality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چگونگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كيفيت‌ , در فارسی : عرضيت‌ , به فارسی : شرط‌ , سایر ترجمه ها : قيد.

Modality به چه معناست و Modality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Modality

چگونگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چگونگي‌, ترجمه چگونگي‌, کلمات شبیه چگونگي‌ , كيفيت‌ به لاتین , عرضيت‌ به لاتین , شرط‌ خارجی , قيد. در زبان
دانلود فایل ها