ترجمه Modify در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيراستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اصلاح‌ كردن‌.

Modify به چه معناست و Modify یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Modify

پيراستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيراستن‌, ترجمه پيراستن‌, کلمات شبیه پيراستن‌ , اصلاح‌ كردن‌. به لاتین




دانلود فایل ها