ترجمه Modish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مدپرست‌.

Modish به چه معناست و Modish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Modish

شيك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شيك‌, ترجمه شيك‌, کلمات شبیه شيك‌ , مدپرست‌. به لاتین
دانلود فایل ها