ترجمه Modulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برابري‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌ابق‌كردن‌ , در فارسی : (مو.)يك‌ پرده‌ يامقام‌

Modulate به چه معناست و Modulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Modulate

برابري‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برابري‌ كردن‌, ترجمه برابري‌ كردن‌, کلمات شبیه برابري‌ كردن‌ , مط‌ابق‌كردن‌ به لاتین , (مو.)يك‌ پرده‌ يامقام‌ به لاتین
دانلود فایل ها