ترجمه Modulator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تلفيق‌ كننده‌. می باشد

Modulator به چه معناست و Modulator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Modulator

تلفيق‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تلفيق‌ كننده‌., ترجمه تلفيق‌ كننده‌., کلمات شبیه تلفيق‌ كننده‌.
دانلود فایل ها