ترجمه Modus Vivendi در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روش‌ زندگي‌. می باشد

Modus Vivendi به چه معناست و Modus Vivendi یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Modus Vivendi

روش‌ زندگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روش‌ زندگي‌., ترجمه روش‌ زندگي‌., کلمات شبیه روش‌ زندگي‌.
دانلود فایل ها