ترجمه Momentum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقدار حركت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقدار جنبش‌ اني‌ , در فارسی : نيروي‌ حركت‌ اني‌.

Momentum به چه معناست و Momentum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Momentum

مقدار حركت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقدار حركت‌, ترجمه مقدار حركت‌, کلمات شبیه مقدار حركت‌ , مقدار جنبش‌ اني‌ به لاتین , نيروي‌ حركت‌ اني‌. به لاتین
دانلود فایل ها