ترجمه Monadic Operator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عملگر تكين‌. می باشد

Monadic Operator به چه معناست و Monadic Operator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monadic Operator

عملگر تكين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عملگر تكين‌., ترجمه عملگر تكين‌., کلمات شبیه عملگر تكين‌.
دانلود فایل ها