ترجمه Monecioius در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (suoiceonom) (زيست‌ شناسي‌) نر وماده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يك‌ پايه‌ , در فارسی : خنثي‌.

Monecioius به چه معناست و Monecioius یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monecioius

(suoiceonom) (زيست‌ شناسي‌) نر وماده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (suoiceonom) (زيست‌ شناسي‌) نر وماده‌, ترجمه (suoiceonom) (زيست‌ شناسي‌) نر وماده‌, کلمات شبیه (suoiceonom) (زيست‌ شناسي‌) نر وماده‌ , يك‌ پايه‌ به لاتین , خنثي‌. به لاتین
دانلود فایل ها