ترجمه Monetary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پولي‌. می باشد

Monetary به چه معناست و Monetary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monetary

پولي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پولي‌., ترجمه پولي‌., کلمات شبیه پولي‌.
دانلود فایل ها