ترجمه Monetize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بصورت‌ پول‌ در اوردن‌. می باشد

Monetize به چه معناست و Monetize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monetize

بصورت‌ پول‌ در اوردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بصورت‌ پول‌ در اوردن‌., ترجمه بصورت‌ پول‌ در اوردن‌., کلمات شبیه بصورت‌ پول‌ در اوردن‌.
دانلود فایل ها