ترجمه Moneylender در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پول‌ وام‌ ده‌. می باشد

Moneylender به چه معناست و Moneylender یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moneylender

پول‌ وام‌ ده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پول‌ وام‌ ده‌., ترجمه پول‌ وام‌ ده‌., کلمات شبیه پول‌ وام‌ ده‌.
دانلود فایل ها