ترجمه Moniliform در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وار. می باشد

Moniliform به چه معناست و Moniliform یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moniliform

وار. به خارجی , ریشه انگلیسی وار., ترجمه وار., کلمات شبیه وار.
دانلود فایل ها