ترجمه Monism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعتقاد وحدت‌ خدا. می باشد

Monism به چه معناست و Monism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monism

اعتقاد وحدت‌ خدا. به خارجی , ریشه انگلیسی اعتقاد وحدت‌ خدا., ترجمه اعتقاد وحدت‌ خدا., کلمات شبیه اعتقاد وحدت‌ خدا.




دانلود فایل ها