ترجمه Monition در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اخط‌ار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اندرز , در فارسی : اگاهي‌.

Monition به چه معناست و Monition یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monition

اخط‌ار به خارجی , ریشه انگلیسی اخط‌ار, ترجمه اخط‌ار, کلمات شبیه اخط‌ار , اندرز به لاتین , اگاهي‌. به لاتین
دانلود فایل ها