ترجمه Monitoring در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديده‌باني‌. می باشد

Monitoring به چه معناست و Monitoring یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monitoring

ديده‌باني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ديده‌باني‌., ترجمه ديده‌باني‌., کلمات شبیه ديده‌باني‌.
دانلود فایل ها