ترجمه Monocle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عينك‌ يك‌ چشمي‌. می باشد

Monocle به چه معناست و Monocle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monocle

عينك‌ يك‌ چشمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عينك‌ يك‌ چشمي‌., ترجمه عينك‌ يك‌ چشمي‌., کلمات شبیه عينك‌ يك‌ چشمي‌.
دانلود فایل ها