ترجمه Monogyny در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ زني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يك‌ جفت‌ گيري‌ , در فارسی : يك‌ زن‌ گيري‌ , به فارسی : داشتن‌ يك‌ زن‌.

Monogyny به چه معناست و Monogyny یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monogyny

يك‌ زني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ زني‌, ترجمه يك‌ زني‌, کلمات شبیه يك‌ زني‌ , يك‌ جفت‌ گيري‌ به لاتین , يك‌ زن‌ گيري‌ به لاتین , داشتن‌ يك‌ زن‌. خارجی
دانلود فایل ها