ترجمه Monomaia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنون‌ درمورد بخصوصي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وسواس‌ در چيزي‌.

Monomaia به چه معناست و Monomaia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monomaia

جنون‌ درمورد بخصوصي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنون‌ درمورد بخصوصي‌, ترجمه جنون‌ درمورد بخصوصي‌, کلمات شبیه جنون‌ درمورد بخصوصي‌ , وسواس‌ در چيزي‌. به لاتین
دانلود فایل ها