ترجمه Monophyletic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ بيك‌ ريشه‌ واصل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متحد الاصل‌.

Monophyletic به چه معناست و Monophyletic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monophyletic

وابسته‌ بيك‌ ريشه‌ واصل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ بيك‌ ريشه‌ واصل‌, ترجمه وابسته‌ بيك‌ ريشه‌ واصل‌, کلمات شبیه وابسته‌ بيك‌ ريشه‌ واصل‌ , متحد الاصل‌. به لاتین
دانلود فایل ها