ترجمه Monopoly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انحصار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امتياز انحصاري‌ , در فارسی : كالاي‌ انحصاري‌.

Monopoly به چه معناست و Monopoly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monopoly

انحصار به خارجی , ریشه انگلیسی انحصار, ترجمه انحصار, کلمات شبیه انحصار , امتياز انحصاري‌ به لاتین , كالاي‌ انحصاري‌. به لاتین
دانلود فایل ها