ترجمه Monostable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تك‌ پايا. می باشد

Monostable به چه معناست و Monostable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monostable

تك‌ پايا. به خارجی , ریشه انگلیسی تك‌ پايا., ترجمه تك‌ پايا., کلمات شبیه تك‌ پايا.
دانلود فایل ها