ترجمه Monotone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يكنواخت‌. می باشد

Monotone به چه معناست و Monotone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monotone

يكنواخت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی يكنواخت‌., ترجمه يكنواخت‌., کلمات شبیه يكنواخت‌.
دانلود فایل ها