ترجمه Monotony در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ تنوعي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يك‌اهنگي‌ , در فارسی : بي‌ زير وبم‌ , به فارسی : يكنواختي‌.

Monotony به چه معناست و Monotony یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monotony

بي‌ تنوعي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ تنوعي‌, ترجمه بي‌ تنوعي‌, کلمات شبیه بي‌ تنوعي‌ , يك‌اهنگي‌ به لاتین , بي‌ زير وبم‌ به لاتین , يكنواختي‌. خارجی
دانلود فایل ها