ترجمه Monroe Doctrine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دكترين‌ مونرو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سياست‌ خارجي‌ امريكا مبني‌ بر مخالفت‌

Monroe Doctrine به چه معناست و Monroe Doctrine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monroe Doctrine

دكترين‌ مونرو به خارجی , ریشه انگلیسی دكترين‌ مونرو, ترجمه دكترين‌ مونرو, کلمات شبیه دكترين‌ مونرو , سياست‌ خارجي‌ امريكا مبني‌ بر مخالفت‌ به لاتین
دانلود فایل ها