ترجمه Monsoon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بادموسمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موسم‌ بارندگي‌.

Monsoon به چه معناست و Monsoon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monsoon

بادموسمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بادموسمي‌, ترجمه بادموسمي‌, کلمات شبیه بادموسمي‌ , موسم‌ بارندگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها