ترجمه Moo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درمورد گاو) صداي‌ گاو كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صداي‌ گاو.

Moo به چه معناست و Moo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moo

(درمورد گاو) صداي‌ گاو كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (درمورد گاو) صداي‌ گاو كردن‌, ترجمه (درمورد گاو) صداي‌ گاو كردن‌, کلمات شبیه (درمورد گاو) صداي‌ گاو كردن‌ , صداي‌ گاو. به لاتین
دانلود فایل ها