ترجمه Mool در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خاك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زمين‌ خشك‌ , در فارسی : گور.

Mool به چه معناست و Mool یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mool

خاك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خاك‌, ترجمه خاك‌, کلمات شبیه خاك‌ , زمين‌ خشك‌ به لاتین , گور. به لاتین
دانلود فایل ها