ترجمه Moon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديوانه‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيهوده‌وقت‌ گذراندن‌.

Moon به چه معناست و Moon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moon

ديوانه‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ديوانه‌ كردن‌, ترجمه ديوانه‌ كردن‌, کلمات شبیه ديوانه‌ كردن‌ , بيهوده‌وقت‌ گذراندن‌. به لاتین
دانلود فایل ها