ترجمه Mooncalf در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خل‌ مادرزاد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احمق‌ , در فارسی : ناقص‌ الخلقه‌.

Mooncalf به چه معناست و Mooncalf یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mooncalf

خل‌ مادرزاد به خارجی , ریشه انگلیسی خل‌ مادرزاد, ترجمه خل‌ مادرزاد, کلمات شبیه خل‌ مادرزاد , احمق‌ به لاتین , ناقص‌ الخلقه‌. به لاتین
دانلود فایل ها