ترجمه Moorhen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) مرغ‌ جنگلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اب‌ كوپيل‌ امريكايي‌.

Moorhen به چه معناست و Moorhen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moorhen

(ج‌.ش‌.) مرغ‌ جنگلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) مرغ‌ جنگلي‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) مرغ‌ جنگلي‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) مرغ‌ جنگلي‌ , اب‌ كوپيل‌ امريكايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها