ترجمه Moorish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ اهالي‌ شمال‌ افريقا. می باشد

Moorish به چه معناست و Moorish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moorish

وابسته‌ به‌ اهالي‌ شمال‌ افريقا. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ اهالي‌ شمال‌ افريقا., ترجمه وابسته‌ به‌ اهالي‌ شمال‌ افريقا., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ اهالي‌ شمال‌ افريقا.
دانلود فایل ها