ترجمه Mora در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعويق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاخير , در فارسی : مقياس‌ وزن‌ شعر.

Mora به چه معناست و Mora یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mora

تعويق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تعويق‌, ترجمه تعويق‌, کلمات شبیه تعويق‌ , تاخير به لاتین , مقياس‌ وزن‌ شعر. به لاتین
دانلود فایل ها